Mobirise

Kedvezményezett neve, címe: Tarnamenti-2000" Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság,  

5122 Jászdózsa, Dózsa György u. 81.

Projekt címe: Anyagminőségi és technológia-hatékonysági szempontból optimált szárító-, finomtisztító és hántoló berendezés kifejlesztése a bio tönkölybúza hántolt végtermék kinyerési rátájának növelése érdekében
Projektcélként anyagminőségileg optimált, egymással komplex egységet alkotó szárító, finomtisztító és hántoló berendezés kifejlesztését határoztuk meg, amely alkalmas a biotermesztésű tönkölybúza anyagkímélő szárítására, a vonatkozó élelmiszer szabvány szerinti tisztítására és a hántolási végtermékkinyerési ráta maximálására.
Eljárási módszerként számítógépes modellezést és műszeres méréseket végeztünk. A hő- és légtechnikai rendszerek elemzéséhez végeselem modellt építettünk. A magmozgási folyamatok tanulmányozását DEM alapú modellezéssel végeztük. A modellezési eredményeket műszeres mérésekkel ellenőriztük és korrigáltuk.
A célszerinti szárítóberendezéshez turbulenciagenerátort fejlesztettünk, továbbá optimált terménymozgással kombinált öntisztuló magcsatornát konstruáltunk.
A kívánatos finomtisztító berendezés kifejlesztéséhez maximáltuk a rostafelület kihasználását, módosítottuk a rostaelemeket, továbbá optimáltuk a rostelemek pozícióját és üzemi frekvenciáját.
A tönkölybúzahántoló esetében átkonstruáltuk a hántoló kosarat és a kalapácsot, optimáltuk a hántolás kinematikai rendszerét és módosítottuk beadagolási technológiát.
Minden esetben anyagminőségi vizsgálatokat végeztünk, minősítettük a végtermék anyagi jellemzőit, a nedvességeloszlást, továbbá frakcióanalízist és energetikai vizsgálatokat folytattunk le.
Végeredményként homogén belső hő- és áramlástechnikai rendszerű, anyagminőségi szempontból optimálható terményszárító jött létre, vetőmagszárításra is alkalmas öntisztuló magcsatornarendszerrel. A szárítási hőmérséklet 40-120 oC között fokozatmentesen állítható. Fajlagos energiafelhasználása a szalagos vetőmagszárítókénál 20-30%-kal, a korszerűnek tartott toronyszárítókhoz képest mintegy 10%-kal alacsonyabb.
A kifejlesztett finomtisztító optimált rosta kihasználással és 99%-os tisztítási hatásfokkal rendelkezik, méret szerinti kalibrálással. A piacon kapható hasonló berendezésekhez viszonyítva mintegy 10%-kal nagyobb fajlagos teljesítményre képes.
A kifejlesztett, végtermékkinyerésre optimált tönkölybúzahántoló egyik fő erénye, hogy teoretikusan alátámasztott szisztematikus fejlesztéssel jött létre, kifejezetten a tönkölybúza igényei szerint. Az optimált kinetikai és kinematikai rendszer a tönkölybúza anyagi tulajdonságainak megfelelően, sérülésmentesen választja le a maghéjat, miközben jelentősen javulnak a kinyerési mutatók. Hántolási hatásfoka az ismert hántolókhoz képest legalább 10-15%-kal kedvezőbb, a törtszemráta pedig hasonló arányban alacsonyabb.

A projekt befejezési dátuma: 2022.12.31.
A projekt azonosító száma: 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00101

© Copyright 2021 Designed with by: CCStudio - All Rights Reserved

This web page was created with Mobirise